2023-05-31 คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี...-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2023-05-29 คุณลักษณะและราคากลางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2023-04-26 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป...-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2023-04-10 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและจัดทำราคากลางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำห...-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2023-01-18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป...-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
2022-12-27 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-12-11 คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์งานอาชีพ, ครุภัรฑ์สเต็มศึกษา-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-12-11 คุณลักษณะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-06-27 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่...-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2022-04-29 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1 2 3 4
page 1 / 4