ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์

 


เข้าใช้งานระบบ
   
   
 
 

 

 

พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร 073-460079 โทรสาร 073-460080