Email : ptn1@pattani1.go.th   Support : 093-575-0817

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุงครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

กลับหน้าหลัก


กรุณาลงชื่อเข้าใช้วัตถุประสงค์

          เว็บแอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บันทึกข้อมูลการตรวจสภาพคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ส่งซ่อม โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาระบบ และใช้ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)

การทำงานของระบบ
  • บันทึกข้อมูลพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
  • บันทึกการตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
  • บันทึกข้อมุลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่างๆชำรุด และส่งซ่อม
  • เรียกดูประวัติการตรวจสภาพ การส่งซ่อม และรายงานสรุปผลข้อมูล