สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

0

โรงเรียนในสังกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5

จำนวนนักเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5

จำนวนครูและบุคลากร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

0

จำนวนบุคลากร สพท.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวน คน

นักเรียน 120 คนลงมา

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน คน

นักเรียน 121-499 คน

คิดเป็นร้อยละ


จำนวน คน

นักเรียน 500-1499 คน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน คน

นักเรียน 1500 คน ขั้นไป

คิดเป็นร้อยละ