รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1