อำนาจหน้าที่ ภารกิจและบทบาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1