หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา
 
หมายเลขประจำตัว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เอกสารแนบ
 
1

นายสอูดี อุดมศาสตร์สกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
2
นายอนันต์ สาโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
     
 
 
หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
 
หมายเลขประจำตัว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เอกสารแนบ
 
1
นายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี
         
  หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
 
หมายเลขประจำตัว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้ง
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เอกสารแนบ
 
1
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
 
2
นายจรินทร์ โสภณ
ครู โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
         
 
   
 
หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่ลงคะแนน
ดาวน์โหลดรายชื่อ
 
 
1
โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง  
 
2
โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก  
 
3
โรงเรียนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง  
 
4
โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอปะนาเระ